Ω // KWINTIN

Warnings Given

Here is a list of warnings that Ω // KWINTIN has given.

ID User Admin Reason User SteamID Admin SteamID
Warnings Recieved

Here is a list of warnings that Ω // KWINTIN has recieved.

ID User Admin Reason User SteamID Admin SteamID
845Ω // KWINTINWeeabamboozledEntities Outside of Base7656119805599603476561198096545062